Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

A szerződés létrejötte a Webáruházban történő vásárlás során

 

A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a Com-Forth Kft. (székhely egyben postacím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1. torony. ép. 4. em., telefonszám: +36 20 234 7762, e-mail cím: mail@comforth.hu ) Webáruház termékcsoportjai között.

 

A Felhasználó előző pontban meghatározott tevékenysége a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő virtuális bevásárló "kosárba tett" (a továbbiakban: kosár) termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

 

A Felhasználó a webáruház termékeinek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a honlapon található, kifejezetten erre a célra alkalmazott és rendszeresített felületen (a továbbiakban: felhasználói felületen) tehet. A honlapon található felhasználói felületen kívül a Felhasználó által telefonon, SMS-ben, vagy bármely más nem írásos formában tett nyilatkozatok a szerződés megkötése, módosítása és felbontása körében érvénytelenek és hatálytalanok, azokat a Com-Forth Kft. nem köteles figyelembe venni és elfogadni.

 
1. Megrendelés leadása, ajánlattétel
 

1.1. A Felhasználó a honlapon elhelyezett, a "Megrendelés feladása" gombra kattintva jelezheti, hogy a kosárba helyezett termékeket meg kívánja vásárolni. Ez nem minősül ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak. A Felhasználó a tényleges megrendelést akkor teheti meg, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a honlapon megjelenő űrlapot is (ld.1.3. pont.)

 

1.2. A Felhasználó e körben kizárólag a megrendeléshez, a szerződés megkötéséhez, a Felhasználó azonosításához, a teljesítéshez és a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat köteles megadni az Com-Forth Kft. részére. A Felhasználó a megrendeléskor köteles annak az elektronikus postafióknak a címét megadni, amelyre a Com-Forth Kft. a későbbiekben a szerződés megkötésével, módosításával és teljesítésével kapcsolatos, Felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi.

 

1.3. A Felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a honlapon megjelenített "Megrendelés feladása" gombra kattintással adhatja le megrendelését a megrendelés időpontjában a kosárba helyezett termékekre vonatkozóan (az mind a raktárkészleten, mind a raktárkészleten nem lévő termékek esetében irányadó). A megrendelés megtétele a Felek között a megrendelt termékek megvásárlására irányuló szerződést önmagában még nem hozza létre, azonban a Felhasználó által tett szerződési ajánlatnak minősül, amely ajánlathoz a Felhasználó mindaddig kötve van, ameddig a jelen ÁSZF szerint a Com-Forth Kft. a megrendelés elfogadásáról vagy visszaigazolásáról nyilatkozni köteles (ajánlati kötöttség). Raktárkészleten nem lévő termékek esetén a megrendelés előzőek szerinti leadásával Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Com-Forth Kft. a termék szállítására visszaigazolásban szereplő szállítási határidőben köteles.

 

1.4. A Felhasználó a leadott megrendelést az ajánlati kötöttség ideje alatt nem vonhatja vissza, és kizárólag a Com-Forth Kft. hozzájárulásával módosíthatja. A Felhasználó a megrendelés módosítására vonatkozó nyilatkozatát e-mailben teheti meg az ajánlati kötöttség ideje alatt, a módosítás azonban akkor hatályosul, ha azt a Com-Forth Kft. elfogadja.

 

1.5. A Com-Forth Kft. a megrendelés megérkezését követő 2 munkanapon belül köteles a megrendelést visszaigazolni (ez nem egyenlő a megrendelés leadásáról küldött levéllel). A 2 munkanapos visszaigazolási határidőbe nem számít bele az az időtartamban amíg a gyártó országában, Taiwanban ünnepnap van.

 

1.6. A Com-Forth Kft. csak abban az esetben köteles a megrendelésben szereplő termékek leszállítására, ha erre irányuló pozitív tartalmú visszaigazolást küld Felhasználó részére.

 

1.7. Amennyiben a Com-Forth Kft. a visszaigazolást az előző pontban meghatározott időn belül nem küldi el a Felhasználónak, a Felhasználó szabadul ajánlati kötöttsége alól.

 
2. A szerződés létrejötte, tartalma
 

2.1. A megrendelésben meghatározott termékek megvásárlására irányuló szerződés akkor és azzal jön létre a Felhasználó és a Com-Forth Kft. között, ha a Com-Forth Kft. a megrendelést elfogadja, és az elfogadást tartalmazó visszaigazolás az ajánlati kötöttség ideje alatt a Felhasználóhoz megérkezik.

 

2.2. A visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségén túli időpontban történő elküldése esetén, a Felhasználó kifejezett tiltakozása hiányában a szerződés a Felhasználó által tett megrendelés esetén akkor is létrejön és ha a visszaigazolásban meghatározott feltételek mellett a Com-Forth Kft. a megrendelést teljesíti, a Felhasználó pedig a teljesítést elfogadja. Ebben az esetben a szerződés a megrendelésben és annak visszaigazolásában szereplő tartalommal, érvényesen és joghatályosan jön létre a Felek között, valamint ahhoz ugyanolyan joghatások fűződnek, mintha a szerződés a visszaigazolásnak a Felhasználó ajánlati kötöttségének ideje alatt történő elküldésével és Felhasználóhoz történő megérkezésével jött volna létre.

 

2.4. A Com-Forth Kft. - a Felhasználó által megadott feltételek és adatok jóváhagyásán, továbbá a termékek, illetve a teljes szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, díjáról, valamint az összes járulékos költségről történő tájékoztatáson túlmenően - a visszaigazolásban közli a Felhasználóval:

  1. a Com-Forth Kft. bankszámlájának a számát;
  2. a szállítási határidőt;
  3. a fizetés módját;
 

2.5. A Felhasználó és a Com-Forth Kft. között létrejött szerződés tartalmát kizárólag a Felhasználó által a megrendelése során megadott és a Com-Forth Kft. által a visszaigazolásban jóváhagyott adatok és feltételek képezik.

 

2.6. A szerződés alapján a Com-Forth Kft. köteles a Felhasználó által kiválasztott termékeket a Felhasználó választása alapján, és az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani vagy a Felhasználónak a Com-Forth Kft. székhelyénüzletében a visszaigazolásban meghatározott időszakban átadni, a Felhasználó pedig köteles azok átvételére és a termékek vételárának, valamint ? a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles ? a szállítás díjának megfizetésére.

 

2.7. A webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével legalább e-mail útján módosítható. A telefonon tett jognyilatkozatok kizárólag tájékoztató jellegűek és legfeljebb a Felek közötti együttműködést segíthetik elő, azonban a szerződési feltételeket semmilyen mértékben nem módosíthatják.

 

2.8. A Com-Forth Kft. felelősséget vállal a termékekkel kapcsolatban a webáruházban feltüntetett információk és adatok, műszaki paraméterek, és egyéb jellemzők valóságáért és pontosságáért, mivel a Felhasználó által megvásárolt termékeknek rendelkezniük kell a webáruház honlapján feltüntetett tulajdonságokkal.

 
3. Szállítási és fizetési feltételek
 

3.1. A webáruházban szereplő árak nettó árak.

 

3.2. A megrendelések leadása során kérhető kiszállítás, egyéb esetben a termék átvételére a Com-Forth Kft. székhelyén van lehetőség.

 

3.3. Kiszállítás esetén köteles a Com-Forth Kft. a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket az alábbiak szerint a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani:

 

(i) Raktáron lévő termékek esetében,

- utánvéttel történő fizetés (ideértve az utólagos fizetést is): ha a megrendelés munkanapon 14 óráig megérkezik, akkor a kiszállítás két munkanapon történik. Ha a megrendelés munkanapon 14 óra után érkezik be, akkor a kiszállításra három munkanapon belül kerül sor;

- előre utalás esetén: a Com-Forth Kft. Pro Forma számlát küld a Felhasználónak, aki ez alapján utalja át az ellenértéket. A szállításra a szolgáltatás teljes ? a termékek bruttó árát és az esetleges szállítási díjat is magában foglaló ? ellenértékének a visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámra történő megfizetését követően kerül sor. A következő munkanapon történő kiszállításra akkor kerül sor, ha a teljes összeg 14 óráig megérkezik a bankszámlára.

 

(ii) Ha a megrendelt termék nincsen raktáron, akkor a visszaigazoláson szereplő szállítási határidő az irányadó.

 

3.4. Amennyiben a Felhasználó a megvásárolt termékek Com-Forth Kft. székhelyén történő átvételét választotta, a Felhasználó a megvásárolt termékeket köteles átvenni. A Felhasználó a visszaigazolást követően köteles (és 1 hónapig jogosult) átvenni a visszaigazolásban megjelölt helyen, nyitvatartási időben. Felhasználó a helyszínen történő átvétel kikötése mellett is választhatja az átutalással történő fizetést.

 

3.5. Az átutalással történő fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a teljes összeg a Com-Forth Kft. visszaigazolásban meghatározott bankszámláján jóváírásra kerül. Készpénzzel történő fizetés esetén a termékek teljes vételárát a termékek átvételekor kell megfizetni.

 

3.6. A szállítás díjai az ország határain belülre történő szállítás esetén egységesen és a megrendelt terméktől függetlenül az alábbiak:

  • nettó 100.000 Ft alatti összegű szállítás esetén a szállítás díja Budapesten belül nettó 2900 Ft, Budapesten kívül nettó 3500 Ft.
  • nettó 100.000 Ft fölötti összegű megrendelés esetén a szállítás ingyenes.
 

3.7. Az utánvét díjai az ország határain belülre történő szállítás esetén egységesen és a megrendelt terméktől függetlenül az alábbiak:

  • nettó 100.000 Ft alatti összegű szállítás esetén az utánvét díja 1500 Ft.
  • nettó 100.000 Ft összegű megrendelés fölött az utánvét díja a bruttó vételár 1%-a.
 

3.8. Kiszállítás esetén a Felhasználó nyomban köteles megvizsgálni, hogy a szállított termékek csomagolása nem sérült-e, valamint, hogy valamennyi megrendelt termék szállításra került-e.

 

3.9. A Felhasználó sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a leszállított termékeket nem köteles átvenni, a teljesítést nem köteles elfogadni, azonban ezt köteles a szállítólevélen dokumentálni. A Com-Forth Kft. nem vállal felelősséget a csomagolás esetleges olyan sérüléséért, illetve a sérülésből eredő hibáért, kárért vagy kellemetlenségért, valamint az olyan hiányért, amely sérülést vagy hiányt a szállítólevél nem tartalmazza.

 

3.10. A számlát a Com-Forth Kft. minden esetben a megvásárolt termékkel együtt köteles átadni a Felhasználónak.

3.11. Szállítás esetén, ha a szállítás azért volt eredménytelen, mert a fuvarozó a szállítási címen nem tudta átadni a megrendelt termékeket, a Com-Forth Kft. a Felhasználót értesíti a sikertelen szállításról és annak időpontjáról, e-mailben vagy ? amennyiben ez lehetséges ? telefonon felhívja a Felhasználót az átadás-átvétel lehetővé tételére, valamint a visszaigazolásban meghatározott időszakon belül a szállítást egy alkalommal ismét megkísérli.

 

3.12. A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint a termék átvételekor köteles fizetni, a szerződés a második eredménytelen szállítás tényével automatikusan megszűnik, azonban a Com-Forth Kft. követelheti a kára megtérítését.

 

3.13. A második szállítás hasonló okból eredő eredménytelensége esetén, amennyiben a Felhasználó a szerződés szerint átutalással fizetett, a Com-Forth Kft. köteles a második eredménytelen szállítást követő naptól számított 1 hónapig a megrendelt termékek őrzéséről a Com-Forth Kft. székhelyén gondoskodni, és a Felhasználó értesítése mellett lehetővé tenni a megrendelt termékek átvételét. Ha a Felhasználó a termékeket ezen idő alatt sem veszi át, a Com-Forth Kft. a szerződéstől elállhat és követelheti a kárának, különösen a szállítás és őrzés költségeinek, illetve a megrendelésre tekintettel általa teljesített kifizetések megtérítését. A Felhasználó a szállítási költségeket akkor is köteles megtéríteni, ha a termékeket végül a Com-Forth Kft. székhelyén veszi át.

 

3.14. Ha a Felhasználó határidőre nem veszi át a termékeket, az a teljesítés Felhasználónak felróható lehetetlenné válásának minősül, ezért a szerződés megszűnik, a Com-Forth Kft. pedig követelheti a lehetetlenüléssel felmerült kára (különösen a 3.13. pontban szereplők) megtérítését.

 
4. Jótállás, szavatosság, szoftverjogok
 

4.1. A Com-Forth Kft. a webáruházban megvásárolt termékekre jótállást vállal. A jótállás időtartama a gyártó által vállalt időtartammal egyezik meg, de legalább az ide vonatkozó kormányrendet szerinti 1 év, melyet a Felhasználó részére történő átadástól kell számítani.

 

4.2. Szoftver vásárlása esetén a Felhasználó kizárólag a szoftver leírásában szereplő célra történő felhasználására válik jogosulttá a gyártó által a felhasználási helyre és időbeli korlátozásra vonatkozó kikötések figyelembevételével.

 
5. Egyéb rendelkezések
 

5.1. A Webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződést a Felek távollévők között létrejött szerződésnek tekintik.

 

5.2. Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen békés úton rendezik. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Com-Forth Kft. székhelye szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróságot.

 
6. Fogyasztókkal létrejött szerződésekre vonatkozó különös rendelkezések
 

6.1. A Fogyasztók a szerződés teljesítésével vagy a megrendelt termékekkel összefüggő esetleges panaszaikat postán vagy a moxa@moxa.hu e-mail címre küldhetik meg. A Com-Forth Kft. a beérkezett panaszokat 30 napon belül kivizsgálja és értesíti a panaszost annak eredményéről.

 

6.2. A Fogyasztót távollevők között kötött szerződések esetén az termék átvételétől számított 14 napon belül elállási jog illeti meg, amelyet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatminta vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatának a 6.1. pontban meghatározott e-mail címre, vagy a Com-Forth Kft. székhelyére történő megküldésével gyakorolhatja. Elállási jog gyakorlása esetén az termék visszaküldésének költségét a fogyasztó viseli azzal, hogy köteles az termékt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Com-Forth Kft. részére, vagy az általa átvételre meghatalmazott személynek átadni.

 

6.3. A Fogyasztó panaszaival a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat. A Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., a Békéltető Testület postacíme: 1253 Budapest, Pf.: 10.

 

6.4. A Com-Forth Kft. -nek nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe

 

6.5. A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

6.6. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

6.7. A Com-Forth Kft.-t a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében 1 év jótállási kötelezettség terheli.

 
7. Tájékoztató a Kellékszavatosság- Termékszavatosság- Jótállás körében Fogyasztók részére

Kellékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön hibás teljesítés esetén a Com-Forth Kft.-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.


Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Com-Forth Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Com-Forth Kft.-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Com-Forth Kft. értékesítette. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.


Termékszavatosság
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint ? kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.


Jótállás
 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az kellékszavatosságtól és a temékszavatosságtól függetlenül megilletik.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Com-Forth Kft. a 6.7. pontban meghatározott jótállásra köteles.

Mikor mentesül a Com-Forth Kft. a jótállási kötelezettsége alól?

A Com-Forth Kft. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.